วิธีการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้า

 

1. ไปที่หน้าสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า
2. ถ้าต้องการเลือกสินค้าเพิ่มกดปุ่ม "<< Continue Shopping" หรือ ถ้าเลือกครบแล้ว กดปุ่ม "Checkout" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

3. เมื่อเข้าสู่หน้ายืนยันการสั่งซื้อ จะมีช่องให้กรอกอีเมล์ และชื่อที่อยู่จัดส่ง และช่องกรอกอื่นๆที่จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน
4. เมื่อกรอกครบแล้วกดปุ่ม "Submit Order ยืนยันการสั่งซื้อ"

5. ถ้าการสั่งซื้อไม่มีข้อผิดพลาดท่านจะเข้าสู่หน้า "การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์" และได้จะรับรหัสการสั่งซื้อ และท่านจะได้รับอีเมล์รายละเอียดการสั่งซื้อ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเช่นกัน 

6. บริษัทจะตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อในใบสั่งซื้อ และจะยืนยันรับคำสั่งซื้อภายในวันทำการถัดไป

7. ให้ท่านชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้ในเมนู "วิธีการชำระเงิน" ซึ่งอยู่ซ้ายมือ

8. บริษัทจะยืนยันการได้รับเงินให้ท่านทราบ และจะจัดวางใบเสร็จรับเงินภายใน 3 วันทำการ

9. หลังจากได้รับเงินค่าสินค้าแล้ว บริษัทจะส่งสินค้าให้ท่านภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบยืนยันรับคำสั่งซื้อ

 

ถ้าผู้ซื้อไม่โอนเงินเข้าบัญชีภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่บริษัทยืนยันรับคำสั่งซื้อ บริษัทจะถือว่าผู้ซื้อ ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมด

 

กลับสู่ด้านบน